Văn bản mới

Liên kết website

Thống kê truy cập

TẬP TÀI LIỆU

Ký hiệu văn bản THÔNG BÁO
Ngày ban hành 09/09/2021
Người ký
Trích yếu LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ (cấp tỉnh)
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Quốc phòng an ninh
Tệp đính kèm

Asset Publisher