Văn bản mới

Liên kết website

Thống kê truy cập

Giới thiệu

Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Tả Sử Choóng (1962 - 2018)

18/04/2022 03:43 72 lượt xem

Nội dung cuốn sách ghi lại những thành quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Tả Sử Choóng đã giành được trong những năm kể từ khi đất nước ta giành được độc lập, đặc biệt là từ năm 1962 - thời điểm xã Tả Sử Choóng và Chi bộ Đảng đầu tiên của xã được thành lập đến năm 2018. Đây là một tài liệu quý, góp phần tích cực cho công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trên địa bàn xã. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin cho thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, tích cực nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Tả Sử Choóng (1962 - 2018)

Tả Sử Choóng là xã vùng núi cao của huyện Hoàng Su Phì, nằm cách trung tâm huyện lỵ 27 km về phía tây nam. Là địa bàn sinh sống lâu đời của các hộ gia đình dân tộc Tày, Nùng, Mông. Do đặc điểm về địa lý, địa hình, trải qua quá trình lịch sử hàng ngàn năm sinh sống, lao động, sản xuất và đấu tranh chống giặc ngoại xâm, khắc phục những khó khăn bất lợi và sự khắc nghiệt của thời tiết khí hậu để tồn tại và phát triển, cộng đồng các dân tộc xã Tả Sử Choóng đã hình thành và tạo dựng lên nét văn hóa phong phú, đặc sắc, hun đúc nên truyền thống cách mạng, dũng cảm, kiên cường, thông minh, sáng tạo, giàu lòng yêu nước.

Sau khi đất nước ta giành được độc lập, nhất là từ khi xã Tả Sử Choóng được thành lập cùng với sự ra đời của Chi bộ Đảng xã, dưới sự lãnh đạo của các cấp Ủy Đảng, chính quyền, nhân dân các dân tộc xã Tả Sử Choóng đã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý thức tự lực tự cường, tích cực lao động sản xuất, huy động sức người, sức của góp phần chi viện cho các chiến trường góp phần bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong thời kỳ thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, cán bộ và nhân dân các dân tộc xã Tả Sử Choóng luôn năng động sáng tạo trong lao động sản xuất, học tập, công tác, từng bước xây dựng xã vững mạnh về kinh tế, văn hóa giáo dục, củng cố và giữ vững an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, từng bước tạo dựng và làm thay đổi bộ mặt nông thôn của xã Tả Sử Choóng như ngày nay.

Nhằm tìm hiểu, khai thác và phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cách mạng để tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong xã hiểu được sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha, anh đã cống hiến sức người, sức của để bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương. Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tả Sử Choóng đã chỉ đạo biên soạn và xuất bản cuốn "Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Tả Sử Choóng  (1962 - 2018)".

Bấm vào đây để xem nội dung chi tiết

Ban biên tập

Tin khác

Asset Publisher